پروژه پایش تصویری خمینی شهر

اجرای پروژه شبکه سنگبری احرا شهرک صنعتی محمودآباد

 اجرای سیستم های نظارتی،Voip , اینترنت شهرک صنعتی کوهپایه